Kronika rodu

Unikátna kniha o živote vašich predkov

Prečo ju mať

Kronika rodu je jedinečný spôsob zachovania histórie vašich predkov.

Súčasným a budúcim generáciám sprístupňuje jedinečné zdroje ako sčítania obyvateľstva, súpisy daň platiaceho obyvateľstva, urbáre, staré vojenské a katastrálne mapy, dokonca aj informácie z vojenských archívov. Vďaka týmto zdrojom približuje históriu rodu v príbehovej forme. Kronika prehlbuje životné zvraty aj radosti predkov, opisuje ako vykonávali svoje povolania alebo remeslá, približuje životné pomery a vplyv politického a mocenského vývoja v krajine na skúmaný rod. Tvorba rodového príbehu je seriózna spisovateľská činnosť zaznamenávajúca historický vývoj rodu a jeho interpretáciu do zrozumiteľnej reči. Text knihy je odborne graficky spracovaný, doplnený o rôzne dobové ilustrácie a obrazové prílohy tak, aby čo najlepšie priblížil spôsob života predkov. Kniha je následne vytlačená na kvalitný papier, ručne zošitá a zviazaná do kože.

Záznamy z cirkevných matrík

Historické mapy

Ručné viazanie v koži

Príbeh rodu

Kvalitný papier

Prelistujte si ukážkovú kroniku

1.

Výskum predkov v matrikách

Pravidelne študujeme historické texty, k čomu potrebujeme znalosti dnes už
nepoužívaných jazykov ako latinčina, stará maďarčina a stará nemčina. Záznamy majú častokrát 200 až 300 rokov a bez znalosti grafológie by sme nedokázali prečítať rukopis zapisovateľov. Výskum bežne vedieme v krajinách: Slovensko, Česko, Rakúsko, Maďarsko

Doplnkový výskum jedinečných zdrojov

Skúmame zdroje ako sčítania obyvateľstva, urbáre, súpisy daň platiaceho obyvateľstva, staré katastrálne a vojenské mapy, údaje z vojenských archívov. Tieto zdroje prinášajú pohľad do životov predkov a pomáhajú pri tvorbe príbehu rodu.

2.

Spracovanie podkladov a spisovateľská činnosť

Všetky vyskúmané podklady analyzujeme a spracujeme tak, aby z nich bolo možné vytvoriť čo najpútavejší príbeh rodu. Opisujeme život predkov, ich povolania a remeslá, pomery v akých žili, ako ich ovplyvňoval politický vývoj v krajine a tak tvoríme unikátnu knihu o živote predkov, ktorá má vzbudiť hrdosť na to, čo v živote dokázali.

Zapracovanie podkladov z rodiny (listiny a fotky).

Do kroniky vieme vložiť aj rodinné dokumenty ako rodné či sobášne listy, rôzne dôležité listiny pre rodinu a tiež fotografie týkajúce sa skúmaného rodu.

Korektúra gramatiky a štylistiky

Záleží nám na tom, aby každá kronika bola v TOP kvalite. Preto po dokončení
spisovateľskej činnosti prebiehajú vždy minimálne 3 kolá korektúr gramatiky, štylistiky
a autorská korektúra správnosti historických údajov či uvedených dokumentov.

3.

Grafické spracovanie a pridanie ilustrácií

Aby bola kronika rodu nielen odborne, kvalitne ale aj vizuálne dobre čitateľná, tak je vždy spracovaná grafikom, sú do nej pridané dobové ilustrácie zobrazujúce lokality života predkov, ich povolania či zvyklosti, ktoré sa v danej oblasti používali. Kniha je zalomená pre tlač a odovzdaná na spracovanie.

Tlač

Kronika je tlačená na kvalitný papier tak, aby bol príjemný na dotyk pri čítaní, aby boli strany pevné a nepoškodili sa pri rýchlom listovaní a aby prežil generácie.

Väzba

Kniha je ručne šitá do zložiek a finálne zviazaná v koži. Má tak honosný vzhľad a je veľmi príjemná na dotyk pri čítaní. Zabudnutá história, ktorá je spracovaná vďaka moderným technológiám tak má veľmi hodnotný vzhľad, ktorý si budú vážiť aj budúce generácie.

DSC00447
1.
Výskum predkov v matrikách
Pravidelne študujeme historické texty, k čomu potrebujeme znalosti dnes už nepoužívaných jazykov ako latinčina, stará maďarčina a stará nemčina. Záznamy majú častokrát 200 až 300 rokov a bez znalosti grafológie by sme nedokázali prečítať rukopis zapisovateľov. Výskum bežne vedieme v krajinách: Slovensko, Česko, Rakúsko, Maďarsko

Doplnkový výskum jedinečných zdrojov
Skúmame zdroje ako sčítania obyvateľstva, urbáre, súpisy daň platiaceho obyvateľstva, staré katastrálne a vojenské mapy, údaje z vojenských archívov. Tieto zdroje prinášajú pohľad do životov predkov a pomáhajú pri tvorbe príbehu rodu.
DSC00447
2.
Spracovanie podkladov a spisovateľská činnosť
Všetky vyskúmané podklady analyzujeme a spracujeme tak, aby z nich bolo možné vytvoriť čo najpútavejší príbeh rodu. Opisujeme život predkov, ich povolania a remeslá, pomery v akých žili, ako ich ovplyvňoval politický vývoj v krajine a tak tvoríme unikátnu knihu o živote predkov, ktorá má vzbudiť hrdosť na to, čo v živote dokázali.

Zapracovanie podkladov z rodiny (listiny a fotky).
Do kroniky vieme vložiť aj rodinné dokumenty ako rodné či sobášne listy, rôzne dôležité listiny pre rodinu a tiež fotografie týkajúce sa skúmaného rodu.
DSC00447
3.
Grafické spracovanie a pridanie ilustrácií
Aby bola kronika rodu nielen odborne, kvalitne ale aj vizuálne dobre čitateľná, tak je vždy spracovaná grafikom, sú do nej pridané dobové ilustrácie zobrazujúce lokality života predkov, ich povolania či zvyklosti, ktoré sa v danej oblasti používali. Kniha je zalomená pre tlač a odovzdaná na spracovanie.

Tlač
Kronika je tlačená na kvalitný papier tak, aby bol príjemný na dotyk pri čítaní, aby boli strany pevné a nepoškodili sa pri rýchlom listovaní a aby prežil generácie.

Väzba
Kniha je ručne šitá do zložiek a finálne zviazaná v koži. Má tak honosný vzhľad a je veľmi príjemná na dotyk pri čítaní. Zabudnutá história, ktorá je spracovaná vďaka moderným technológiám tak má veľmi hodnotný vzhľad, ktorý si budú vážiť aj budúce generácie.

Mám záujem alebo otázku